Tuesday, April 29, 2008

Mètode “Guillem” el control del morrut de la palmera.

Després d'haver hagut d'intervenir directament sobre palmeres afectades, dada la baixa eficàcia de l'Administració en el control d'aquesta plaga, he resolt que el millor procediment és el que ara explicaré. Amb ell de moment he tingut un 100% d'èxit en l'eliminació del morrut.

El primer que hem de fer és prevenir l'atac, però aquest pas l'explicaré més tard.

És bàsic detectar la presència de morrut quan abans millor. En quan menys afectat estigui l'ull de la palmera millor recuperació tindrà. Penseu que palmeres que sembla que estiguin poc afectades, en realitat estan suportant desenes de larves.

Un cop hem detectat que la palmera està infectada el que hem de fer és netejar-la. Amb això vull dir treure totes les palmes seques i les que estiguin afectades per l'insecte, és a dir, generalment les de l'ull. Haurem de respectar el màxim nombre de fulles verdes i sanes. Això és important, per que veig sovint que a les palmeres que se les tracta, se les priva de tota la seva fulla, i això penso que és un error. Jo el que faig és obrir-me un camí mínim que em deixi accedir a la zona atacada. Ho faig amb motosserra o corvellot. I un cop a dalt, començo a netejar tot l'ull. Els insectes adults els mato directament per que no volin, els capolls i els cucs els llenço a terra i se n'encarrega d'ells l'home de terra.

Un cop neta, preparo un caldo insecticida amb Imidacloprid (confidor, courage, ...) al 0,001% (1 cm3/L), Diazinon (Puxis) al 0,005% (5cm3/L) i mullant al 0,001%. Amb aquesta mescla omplo a pressió el forat que ha quedat a l'ull, sovint 15 o 20 litres de líquid, i després ruixo les fulles verdes fins que queden ben xopes.

És important prendre les mesures preventives. Per grimpar s'ha d'usar equip anti-caiguda apropiat i al sulfatar s'ha d'usar granota per ruixar, mascareta respiratòria, guants i ulleres. Per ruixar la palmera s'ha d'usar una màquina compressora de ruixar de 20Atm o més de potència, no val una motxilla.

Ara queda la tasca de control. Per això també és important l'haver deixat fulles a la palmera. Ja que aquestes ens faran de termòmetre de la situació. Si veiem que les fulles que hem deixat no s'aplanen ni s'assequen vol dir que no hi ha morrut. Si les haguéssim tret totes, com sabríem si l'hem eliminat?

Després haurem de fer una ruixada a la palmera cada sis setmanes. Amb el preparat anteriorment descrit. Incidint en l'ull de la palmera, i procurant cobrir bé tota la fulla verda. L'imidacloprid és un insecticida sistèmic, per això, quanta més fulla verda haurem deixat millor, ja que tindrà més llocs per on absorbir el producte. El Diazinon en microcàpsules és un insecticida altament persistent, que ens farà d'escut contra possibles noves infestacions.

En dos o tres mesos, veurem que apareix un nou ull de fulles de palmera, en principi en molt mal estat, ja que surten totes ratades per l'efecte rosegador de les larves. És possible també que alguna fulla de les que vàrem deixar acabi caient, ja que en créixer presenta més vela i si estava debilitada no pugui aguantar el seu propi pes o ventades. El que hem de comprovar si hi ha alguna fulla així és que no hi hagi morrut viu (no paga la pena jugar-se-la) i per tant haurem de pujar a comprovar-ho.

Passada la primera tanda de fulles lletges, n'haurà d'aparèixer de fulles senceres. I aquí es torna a veure la importància d'haver deixat fulles a la palmera. Les palmeres que han sigut privades de totes les palmes han de fer un ull nou que ha de desenvolupar-se i viure únicament de reserves. La palmera amb fulles potser té menys pressa per brotar (no s'ofega) però té fulla productiva que segueix treballant per a ella i per fer un nou ull en condicions.

Un ruixat preventiu cada sis setmanes amb el producte anteriorment descrit ens guarirà la palmera contra aquestes plagues. Repeteixo, és important seguir les mesures de seguretat en l'aplicació de productes fitosanitaris. Cal llegir bé l'etiquetatge dels productes i respectar les dosis (dosis més altes no són més eficaces i dosis més baixes poden resultar ineficients i crear resistències).

Aquest mètode, com he dit abans, m'està funcionant molt bé i com podeu comprovar és relativament barat. Espero que també resulti eficaç contra la Paysandisia archon, però encara no n'he fet cap prova amb aquest paràsit.

Si teniu cap dubte truqueu-me al 654093012


Guillem Nicolàs i Larruy

Tècnic Superior en Hortofructicultura

Jardiner

Arboricultor

Saturday, December 22, 2007

Tala d'un cedre a la Casa Xifra

Santa Coloma de FarnersLabels: ,